۱.پروژه استخر و سوناي بانك ملت در خيابان پاسداران – كوهستان نهم

۲.پروژه بازسازی استخر بانوان مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

۳.مجموعه ورزشی مجتمع مروارید خزر محمود آباد

۴.پروژه مجموعه ورزشي نيروي زميني  خيابان سعيدي – باشگاه زيتون

۵.پروژه مجموعه ورزشي ارتش در لويزان – پشت پادگان مراپش – استخر ۲۲ بهمن

۶.پروژه مجموعه ورزشي برج شقايق خيابان يار محمدي آقاي مهندس محقق

۷.پروژه مجموعه ورزشي ساختمان آقاي مهندس محقق در خيابان آجودانيه

۸.پروژه آقاي مهندس ذكايي - محموديه

۹.پروژه آقاي مهندس روايي - خيابان فرشته

۱۰.پروژه شركت تراز پي ريز - خيابان فرشته

۱۱.پروژه آقاي مهندس كرم زاده  - خيابان فرشته

۱۲.پروژه آقاي مهندس روايي - زعفرانيه

۱۳.پروژه آقاي مهندس نراقي – زعفرانيه

۱۴.پروژه مهندس افشار – زعفرانيه – انتهاي ماكويي پور

 ۱۵.پروژه شركت تراز پي ريز – اقدسيه – خيابان سپند


۱۶.پروژه شركت تراز پي ريز – اقدسيه – خيابان گلستان شمالي


۱۷.پروژه مهندس الهي - خيابان شريعتي

۱۸.پروژه مهندس پوردانا - كرج

۱۹.پروژه مهندس محمدي - كرج

۲۰.پروژه مهندس ستوده – كرج

۲۱.پروژه مهندس اخوي (مدير شركت سي گل ) فرديس

۲۲.پروژه آقاي مهندس روايي-  بلوار مرزداران

۲۳.پروژه آقاي مهندس حكاك لواسان (۲ عدد)

۲۴.پروژه حاج آقا حافظي - نياوران

۲۵.پروژه آقاي مهندس مرعشي (مهندس رازمند)-  پاسداران

۲۶.پروژه دكتر صامت  رودهن

۲۷.پروژه مهندس خاكسار-  شهرك غرب

۲۸.پروژه مهندس زماني - شهرك غرب

۲۹.پروژه مهندس عرب - شهرك غرب

۳۰.پروژه مهندس فخريه - شهرك غرب

۳۱.پروژه مهندس حسيني - پاسداران


۳۲.پروژه مهندس شريفي منش -  الهيه

۳۳.پروژه مهندس بهرويان - خيابان دولت


۳۴.پروژه مهندس زماني – زعفرانيه

۳۵.پروژه مهندس لشكري – ونك

۳۶.پروژه مهندس بري-  ونك

۳۷.پروژه مهندس هنر بخش -پاسداران

۳۸.پروژه مهندس هنر بخش - كرج مهر شهر


۳۹.پروژه مهندس طهماسبي  - اقدسيه

۴۰.پروژه مهندس صالح پور- نياوران

۴۱.پروژه مهندس وليان - سعادت آباد

۴۲.پروژه مهندس ذكري - پاسداران

۴۳.پروژه مهندس نبي -پاسداران

۴۴.پروژه مهندس نبي- آجودانيه

۴۵.پروژه مهندس آذر-  پاسداران

۴۶.پروژه مهندس اماميان شهرك غرب – خيابان ايران زمين

۴۷.پروژه مهندس صلاحي و بيات (مدير عامل كارخانه بيات )-  شهرك غرب

۴۸.خيابان مهستان –كوچه ۵- دومين ساختمان جنوبي

۴۹.پروژه يازده واحدي حاج آقا صالحي – كرج مهر ويلا

۵۰.آقاي رستم پور – سعادت آباد

۵۱.حاج آقا حفيظي – خيابان فرشته

۵۲.پروژه آقاي دكتر سليمي پور – نوشهر – كمربندي نوشهر

۵۳.پروژه آقاي جلالي – هتل كارون دليجان

۵۴.پروژه مهندس نيكخواه – بندرعباس

۵۵.پروژه مهندس مهاجر – اردبيل

۵۶.مجموعه ورزشی عطائی شهرستان لار

۵۷.مجموعه ورزشی انفلاب تهران (استخر زنانه)